bootstrap modal popup

© Copyright 2017 Efe Sigorta - Tüm Hakları Saklıdır

Eczane Sigortası

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatları teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu, kendi kendine bozulabilir nitelikteki ilaç emtiasının, sigortalı tarafından alınabilecek tüm önlemlerin yetersiz kalması ve bozulmanın engellenememesi, bu nedenle stokların bir bölümünün ya da tamamının bozulup, kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle Sigortalının uğrayacağı zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Sigorta kapsamında temin edilmiş risklerden biri ya da birkaçının gerçekleşmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan henüz tahsil edilmemiş reçete ve kupürlerin, kasada kilit altında tutulması şartıyla, kaybı veya maruz kalacağı tahribatlar neticesinde kullanılamaz hale gelmesi poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.